Kolegji TEMPULLI

You are here Home  > Universitete & Shkolla  > Universitete >  Kolegji TEMPULLI
Item image

 

 

 

 

 

 

 

Kolegji TEMPULLI

 

“Shkolla jonë ka traditën më të gjatë në arsimin privat në Kosovë, që nga viti 1992 punojmë në aftësimin dhe edukimin e vijuesve në fushën e trafikut. Deri më tani kanë kaluar një numër i madh i studentëve si dhe vijuesve të kurseve të ndryshme profesionale. Jemi të bindur se me këtë punë kemi ndikuar në rritjen e punësimit dhe punësueshmërisë së njerëzve në Kosovë, në rritjen e sigurisë në komunikacion dhe në përmirësimin e cilësisë së ofertës së arsimit terciar profesional dhe të lartë në Kosovë. Po ashtu konsiderojmë se këto vite kanë qenë vite të rritjes së pandërprerë të sasisë, cilësisë dhe përmbajtjes arsimore e aftësuese në Tempulli.”

 

Programet e akredituara dhe të licencuara në Nivelin Bachelor janë:

1. Komunikacioni Rrugor dhe Transporti – (KRRT)

(në Nivelet 4,5 dhe 6 sipas EQF-së)

2. Komunikacioni Postar dhe Telekomunikacioni  - (KPT)

(në Nivelet 4,5 dhe 6 sipas EQF-së)

3. Komunikacioni Hekurudhor dhe Transporti – (KHT)

(në Nivelet 4,5 dhe 6 sipas EQF-së)

4. Komunikacioni Ajror dhe Transporti – (KAT)

(në Nivelet 4,5 dhe 6 sipas EQF-së)

5. Logjistika dhe Transporti – (LT)

(në Nivelet 4,5 dhe 6 sipas EQF-së)

Studimet profesionale në të gjitha programet në Nivelet 4, 5 dhe 6 zgjasin nga dy (2) deri në gjashtë (6) semestra (përkatësisht nga një vit deri në tri vite studimi).

 

Programet e akredituara dhe të licencuara në Nivelin Master janë:

 

* Transporti dhe telekomunikacioni *

Transporti dhe telekomunikacioni është program studimor në shkallën e studimeve Master, duke ju mundësuar studentëve që të studiojnë në tri fusha specializimi:

1.       Transporti

2.       Siguria rrugore dhe aksidentet

3.       Komunikacioni postar dhe telekomunikacioni

 

Shkolla e Lartë Profesionale Tempulli.

rr. Eduard Lir nr. 31, Arbëria
10000 Prishtinë, Republika e KosovësOur address

GPS:
42.665941475196064, 21.15418016910553
Telephone:
T+ 381 38 22 22 55 F+ 381 38 60 40 19 M+ 377 45 903 903 M+ 377 44 50 18 10 M+ 377 44 77 55 00 M+ 377 44 77 55 11
info@tempulli.org

Close Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>